Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Uwaga!! Niedostępność systemu SL 2014 w dniach 14 maja (od 20:00) - 18 maja 2020 r. (do 8:00)

12.05.2020

Szanowni Państwo niniejszym przekazujemy informację IK UP, że od czwartku, 14 maja (od 20:00)  do poniedziałku, - 18 maja 2020 r. (do 8:00) system SL2014 będzie niedostępny z uwagi na prace serwisowe.