Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Zmiany w sposobie nadawania uprawnień do systemu SL2014 w projektach w ramach działania 2.18 PO WER

20.03.2020

Szanowni Państwo, Aby przyspieszyć i ułatwić możliwość Wnioskodawcom nadawania uprawnień pracownikom do systemu SL2014, uprzejmie informujemy, że oprócz dotychczasowej tradycyjnej formy przesyłania wniosków o nadanie uprawnień, akceptowane będą również ich skany oraz dokumenty elektroniczne wysłane za pośrednictwem modułu korespondencja w systemie SL. (szczegóły poniżej).

Dla tych z Państwa którzy chcieliby przyspieszyć procedurę nadawania uprawnień do systemu SL2014 dla swoich pracowników proponujemy 2 dodatkowe metody przesyłania wniosków o nadanie uprawnień:

 

1. Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym:

  • możliwe jest aby wersja elektroniczna dokumentu została podpisana w sposób cyfrowy przez nowego użytkownika i osobę upoważnioną w imieniu Beneficjenta. Taki dokument wysyłamy wraz z plikami podpisu za pomocą modułu korespondencji w systemie SL jednocześnie wysyłamy maila na adres ami.powr@mswia.gov.pl z informacją: "W systemie SL wysłaliśmy wniosek o nadanie uprawnień dla projektu w ramach działania 2.18 POWER numer:...................."
  • możliwe jest aby skan dokumentu zawierający tradycyjny podpis nowego użytkownika został podpisany w sposób cyfrowy przez osobę upoważnioną w imieniu Beneficjenta. Taki dokument wysyłamy wraz z plikiem podpisu za pomocą modułu korespondencji w systemie SL jednocześnie wysyłamy maila na adres ami.powr@mswia.gov.pl z informacją: "W systemie SL wysłaliśmy wniosek o nadanie uprawnień dla projektu w ramach działania 2.18 POWER numer:...................."

2. Dokument nie podpisany podpisem kwalifikowanym:

  • możliwe jest aby skan dokumentu zawierający 2 tradycyjne podpisy nowego użytkownika i osoby upoważnionej w imieniu Beneficjenta został wysyłany do IP za pomocą modułu korespondencji w systemie SL jednocześnie wysyłamy maila na adres ami.powr@mswia.gov.pl z informacją: "W systemie SL wysłaliśmy wniosek o nadanie uprawnień dla projektu w ramach działania 2.18 POWER numer:...................." w tym wypadku poprosimy również o późniejsze przesłanie oryginału wniosku za pośrednictwem poczty.

3. Dokument w formie wydruku podpisany w sposób tradycyjny nadal można wysyłać na adres Instytucji Pośredniczącej:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Merytorycznym Instytucji Pośredniczącej: ami.powr@mswia.gov.pl