Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Nowa wersja oświadczenia uczestnika projektu

Szanowni Państwo,

W załaczeniu do niniejszej wiadomości publikujemy nową wersję oświadczenia uczestnika projektu, uprzejmie informujemy, że przedmiotowa wersja obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. dla wszystkich projektów w ramach działania 2.18 PO WER.

W związku z powyższym prosimy o jej stosowanie od dnia dzisiejszego.

Załączniki