Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Zmiany w systemie SL 2014 usprawniające pracę systemu

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wprowadzono zmiany w systemie SL2014.

Zmiany optymalizacyjne, wprowadzone w dniu 10.04.2018 r.

  • Przyspieszenie ładowania listy projektów-  dzięki rezygnacji z domyślnego przeliczania i wyświetlania podsumowania na ekranach Obsługiwane projekty/Moje projekty.
    Podsumowanie może zostać wygenerowane na żądanie użytkownika - trzeba rozwinąć belkę z nazwą bloku.
  • Optymalizacja ładowania wniosku o płatność-  poprzez dodanie dodatkowego pola na umowie: Data ostatniej kluczowej aktualizacji.
     

Zmiany funkcjonalne:

  • Umożliwienie usunięcia aneksu, która ma jako powiązany dokument korespondencję.
  • W przypadku wniosków zbiorczych w projektach partnerskich dodanie komunikatu, który informuje o tym, że na umowie wprowadzono zmiany i może być konieczna ponowna agregacja wniosku poprzez edycje listy wniosków częściowych.


Powyższe zmiany będą uwzględnione w najnowszej wersji podręcznika beneficjenta/pracownika instytucji.