Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Wskazówki dla beneficjentów PO WER w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014.

W załączeniu przedstawiamy przygotowane przez Instytucję Zarządzającą wskazówki dla beneficjentów PO WER w zakresie wprowadzania danych do Bazy personelu w aplikacji SL2014.