Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Niedostępność systemu SOWA

Informujemy, że w dniach 8 - 10 grudnia br. (piątek - niedziela) nastąpi przeniesienie systemu SOWA do centrum hostingowego nowego Wykonawcy. W tych dniach system będzie niedostępny. Zatrzymanie systemu nastąpi w piątek w godzinach nocnych,
natomiast przywrócenie pełnej dostępności w poniedziałek 11 grudnia br. Jednocześnie informujemy, że od 11 grudnia br. zmienią się dane kontaktowe do działu wsparcia technicznego SOWA.