Systemy Teleinformatyczne SL2014 i SOWA

Wprowadzenie nowej wersji Systemiu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

21.12.2016

W dniu 19 grudnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 7.0. W ramach aktualizacji zostały wprowadzone nowe funkcjonalności, miedzy innymi: możliwość podpisywania dokumentów elektronicznie, dostosowano mechanizm obsługi kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie do zmian jakie zaszły w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, dodano nowy typ zgłoszenia w sekcji Zgłoś problem.

W związku z wprowadzeniem zmian, została udostępniona nowa wersja instrukcji użytkownika oraz procedura wsparcia technicznego, które znajdują się w zakładce Pomoc.