Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez MSWiA.

22.07.2016

W związku z pozytywna oceną merytoryczną informujemy, że projekt MSWiA pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” został rekomendowany dodofinansowania. W dniu 21 lipca 2016 r. została wydana Decyzja przyznająca dofinansowanie dla projektu. Szczegółowe informacje o projekcie zawiera tabela znajdująca się w załączniku.