Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Ministerstwo Cyfryzacji

18.12.2019

W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że projekt Ministerstwa Cyfryzacji pn.: „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia, walidatory” został wybrany do dofinansowania.

Projekt ma 2 zasadnicze komponenty:

1) przeszkolenie urzędników administracji publicznej w zakresie tworzenia zasobów dostępnych cyfrowo oraz

2) wytworzenie narzędzi informatycznych wspomagających proces monitorowania wdrażania dostępności cyfrowej w administracji publicznej.

Na początkowym etapie zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, która pozwoli na dokładniejsze określenie, jakie są potrzeby urzędników (materiały szkoleniowe, szablony dostępnych stron internetowych).

W kolejnym etapie powstaną materiały szkoleniowe, szablony dostępnych stron internetowych oraz 2 narzędzia wspierające monitorowanie dostępności cyfrowej: badające dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych.

W ostatnim roku projektu zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników podmiotów publicznych w formie wspomaganego asynchronicznego e-learningu.