Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Ministerstwo Finansów.

03.09.2018

W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że projekt Ministerstwa Finansów pn.: „Zarządzanie relacjami z klientem KAS” został rekomendowany do dofinansowania.

Celem projektu „Zarządzanie relacjami z klientem KAS” jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług, w szczególności poprzez stworzenie modelu organizacyjnego wykorzystującego wiedzę płynącą z relacji klienta z tą administracją, dostosowanie działań i świadczonych przez KAS usług do potrzeb klienta oraz podniesienie kompetencji pracowników KAS w zakresie zarządzania relacjami z klientami. W ramach tego projektu planowane jest:

- przeprowadzenie badania w zakresie zachowań, potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcji klienta KAS, a także opracowanie metodologii prowadzenia tego typu badania w przyszłości;

- zdefiniowanie strategii i modelu zarządzania relacjami z klientem KAS, obejmujące opracowanie katalogu świadczonych usług, kanałów komunikacji i innych działań na styku z klientem KAS oraz wypracowanie ewentualnych zmian w tych usługach, jak również nowych rozwiązań;

- budowę narzędzia wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS, w tym utrzymującego bazę danych kontaktowych (teleadresowych) dla preferowanych kanałów komunikacji oraz posiadającego możliwości utrzymania i analizy informacji niezbędnych do odpowiedniej segmentacji podatników i tworzenia dla nich dedykowanych usług oraz wspierającego przeprowadzanie badań klientów,

- organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów w zakresie wdrożenia i stosowania modelu zarządzania relacjami z klientami KAS.