Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W związku z pozytywna oceną merytoryczną II stopnia informujemy, że projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.: „ System monitorowania usług publicznych - koncepcja SMUP” został rekomendowany do dofinansowania. Szczegółowe informacje o projekcie zawiera tabela znajdująca się w załączniku.