Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego Ministerstwa Rozwoju

W związku z pozytywna oceną merytoryczną II stopnia informujemy, że projekt Ministerstwa Rozwoju pn.: „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” został rekomendowany do dofinansowania. Szczegółowe informacje o projekcie zawiera tabela znajdująca się w załączniku.