Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego UZP

W związku z pozytywna oceną merytoryczną II stopnia informujemy, że projekt Urzędu Zamówień Publicznych pn.: „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” został rekomendowany do dofinansowania. Szczegółowe informacje o projekcie zawiera tabela znajdująca się w załączniku.