Projekty Pozakonkursowe

Informacja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego UOKiK

W związku z pozytywna oceną merytoryczną II stopnia informujemy, że projekt Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn.: „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” został rekomendowany do dofinansowania. Szczegółowe informacje o projekcie zawiera tabela znajdująca sie w załączniku.