Konkurs II 2020

Zakończenie naboru wniosków – konkurs: DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY

Instytucja Pośrednicząca informuje, że 1 września br. o godzinie 15:00 br. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 ogłoszonego 15 czerwca 2020 r.

 

Nabór wniosków trwał od 17 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r.

 

W ramach konkursu złożono 6 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 356 170 100,00 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 356 170 100,00 zł.

 

Łączna wartość wniosków stanowi blisko 600 % zaplanowanej na konkurs alokacji (54,9 mln zł). Zgodnie z regulaminem celem konkursu jest wyłonienie jednego operatora udzielającego granty jednostkom samorządu terytorialnego. Zakłada się udzielenie grantu 540 JST na działania  z zakresu poprawy dostępności świadczonych usług.

Czas pracy KOP to 60 dni (od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP wnioski do momentu podpisania przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP).

 

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie MSWiA - Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 POWER.