Konkurs II 2018

Informacja o umowach o dofinansowanie zawartych w ramach konkursu numer POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

15.11.2019

Informacja o umowach zawartych w ramach konkursu numer POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 do dnia 15.11.2019 r. znajduje się w poniższej tabeli.

 

Numer umowy Wydatki kwalifikowalne Tytuł projektu Beneficjent wiodący
POWR.02.18.00-00-0001/19 3 224 186,00 Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
POWR.02.18.00-00-0002/19 1 074 741,60 Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
POWR.02.18.00-00-0003/19 2 000 000,00 Standardy obsługi inwestora w samorządzie WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
POWR.02.18.00-00-0005/19 2 493 294,75 Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWR.02.18.00-00-0006/19 924 803,75 Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWR.02.18.00-00-0008/19 1 297 007,23 Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.
POWR.02.18.00-00-0010/19-00 1 307 923,55 Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
POWR.02.18.00-00-0012/19-00 1 547 323,84 Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.