Konkurs II 2018

Ostateczna lista rankingowa dla I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

02.09.2019

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w I rundzie konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy projektu Województwa Wielkopolskiego pn. Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie projekty złożone w I rundzie konkursu uzyskały pozytywną ocenę i zostały rekomendowane do dofinansowania.