Konkurs II 2018

Aktualizacja listy rankingowej dla II rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w II rundzie konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy projektu Województwa Małopolskiego pn. Standardy obsługi inwestora w Małopolsce. Projekt został rekomendowany do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w II rundzie konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy projektu Województwa Małopolskiego pn. Standardy obsługi inwestora w Małopolsce.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.