Konkurs II 2018

Aktualizacja listy rankingowej dla II rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w II rundzie konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy dwóch projektów:

 - Euro Innowacji sp. z o.o., projekt pn. Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego;

 

 - Euro Innowacji sp. z o.o., projekt pn. Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego.

 

Projekty zostały rekomendowane do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.

Załączniki