Konkurs II 2018

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

01.08.2019

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy projektu:

 

 - Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. pn. Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego

 

 

Projekt został rekomendowany do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.