Konkurs II 2018

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

09.07.2019

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy dwóch projektów:

 - Województwa Zachodniopomorskiego pn., Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego,

- Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pn. Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim.

 

Projekty zostały rekomendowane do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.