Konkurs II 2018

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

01.07.2019

 

 

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, dotyczy dwóch projektów:

 - Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. pn. Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego,

- Województwa Śląskiego pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie.

Projekty zostały rekomendowane do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.