Konkurs II 2018

Informacja o złożonych wnioskach w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

17.06.2019

Zakończenie przyjmowania wniosków w ramach II rundy na wsparcie dot. obsługi inwestora w samorządzie

MSWiA jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 POWER informuje, że 12 czerwca br. o godzinie 15:00 br. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach naboru wniosków II rundy konkursu. Nabór wniosków trwał od 23 maja 2019 r. (Ogłoszenie konkursu otwartego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 nastąpiło 30 listopada 2018 r.)

 

W ramach II rundy konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 9 496 455,22 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 8 544 903,99 zł.

 

Kwota alokacji na konkurs wynosiła 27,5 mln zł. Łączna wartość wniosków złożonych w ramach I i II rundy konkursu nie przekroczyła dostępnej alokacji  i wyniosła 27 385 197,38 zł.

  

Wszystkie wnioski złożone w II rundzie konkursu zostały skierowane do oceny merytorycznej.  17 czerwca br. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła prace w ramach oceny wniosków złożonych w II rundzie konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu Instytucja Pośrednicząca ma 60 dni kalendarzowych na przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu IOK obecnie nie planuje ogłaszania kolejnych rund naborów wniosków w ramach ww. konkursu.

 

Załączniki