Konkurs II 2018

Informacja o II rundzie konkursu otwartego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

23.04.2019

Informacja o II rundzie konkursu otwartego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

 

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursu otwartego rozpocznie się 23 maja 2019 r. i potrwa do 12 czerwca br. do godziny 15:00.

 

Wycofanie złożonego wniosku będzie możliwe tylko do 11 czerwca 2019 r. do godziny 14:00.

 

Alokacja na konkurs wynosi 27,5 mln zł.

Wszystkie 10 wniosków złożonych w ramach I rundy konkursu pozytywnie przeszło etap oceny merytorycznej i zostało skierowanych do etapu negocjacji. Łączna wartość budżetów 10 wniosków wynosi ok. 18 mln zł. Ze względu na trwające negocjacje ostateczna wartość otrzymanych dotacji może ulec zmianie.

 

Przypominamy, że od momentu ogłoszenia konkursu 30 listopada 2018 r. w dokumentacji konkursowej zostały zaktualizowane 4 załączniki:

 - załącznik nr 5: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER;

 - załącznik nr 6: Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER;  

 - załącznik nr 9: Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz

 - załącznik nr 16: Liczba jst w poszczególnych województwach i liczba jst stanowiąca minimum 40% wszystkich jst w danym województwie.

Opis poszczególnych zmian załączników opisany został w komunikatach Instytucji Pośredniczącej publikowanych w aktualnościach na stronie: ip.mswia.gov.pl.  

Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się pod tym linkiem: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2018/10857,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html

Pytania dotyczące II rundy konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: 2.18POWER@mswia.gov.pl

Odpowiedzi na pytania są też udzielane telefonicznie w godzinach 9:00-15:00 pod numerami telefonów:

  •  (22) 60 119 11;
  •  (22) 60 155 40;
  •  (22) 60 145 63.