Konkurs II 2018

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu numer POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

16.04.2019

W związku  z zakończeniem 12 kwietnia 2019 r. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, Instytucja Pośrednicząca informuje, że wszystkie złożone w I rundzie projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do negocjacji.

W załączeniu lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.