Konkurs II 2018

Informacja o projektach skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

18.03.2019

W związku z zakończeniem w dniu 12 marca br. o godzinie 15:00 naboru wniosków w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18, Instytucja Pośrednicząca informuje, że wszystkie złożone wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.