Konkurs II 2018

Prezentacje przedstawione na spotkaniu informacyjnym w sprawie naboru konkursowego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

11.01.2019

Wszystkie prezentacje przedstawione podczas spotkania znajdują się w poniższych załącznikach.