Konkurs II 2018

Komunikat o aktualizacji załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu otwartego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18

03.01.2019

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, z dniem 1 stycznia 2019 r. gmina Ostrowice, leżąca z województwie zachodniopomorskim, uległa zniesieniu. Tym samym liczba gmin w tym województwie uległa zmniejszeniu ze 133 do 132.

 

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu otwartego. Załącznik prezentuje liczbę gmin w poszczególnych województwach wraz ze wskazaniem liczby gmin stanowiących 40% gmin w danym województwie, tj. minimalnej liczby jednostek samorządu terytorialnego, które muszą być objęte projektem aby zostało spełnione kryterium dostępu nr 3.

 

Od 1 stycznia br. 53 gminy stanowią 40% gmin w województwie zachodniopomorskim. W pierwotnej wersji załącznika nr 16 były to 54 gminy. 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

 

Aktualna treść regulaminu wraz z załacznikami dostępna jest pod adresem: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2018/10857,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html