Konkurs I 2020

Sprostowanie oczywistych omyłek (błędnie obliczona punktacja) na liście z wynikami ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie.

19.10.2020

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne PO WER informuje o sprostowaniu oczywistych omyłek (błędnie obliczona punktacja) na liście z wynikami ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-0001/20, opublikowanej w dniu 30 września 2020 roku.

Zmiany obejmują:

  1. Projekt nr POWR.02.18.00.01-00-0011/20, pn. „Przełamać bariery”, złożony przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego – zmiana pozycji na liście z 135 na 86;
  2. Projekt nr POWR.02.18.00.01-00-0115/20, pn. „Urząd bez barier - wsparcie w zakresie dostępności dla JST z woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego”, złożony przez MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. – zmiana pozycji na liście z 80 na 68;
  3. Korektę pozycji projektów, znajdujących się pomiędzy numerami od nr 69 do 135,  będącą skutkiem zmian, o których mowa w punktach 1 i 2.