Konkurs I 2020

Ostateczna lista samorządów uczestników projektu Samorząd bez barier

02.09.2020

W pierwszym tygodniu sierpnia 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - partnerzy projektu "Samorząd bez barier" - zakończyły proces podpisywania umów uczestnictwa w projekcie z wybranymi samorządami, które nadesłały swoje zgłoszenia w procesie rekrutacji.

Zgodnie z założeniami projektu do uczestnictwa we wsparciu zrekrutowano łącznie 36 samorządów szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Szczegółowy wykaz samorządów znajduje się w załączniku do poniższego artykułu.

JST ujęte w poniższym załączniku nie powinny brać udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.