Konkurs I 2020

Informacja o planowanym zakończeniu oceny wniosków w ramach konkursu numer P OWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

26.08.2020

Instytucja Pośrednicząca (IP) informuje, że w związku znaczną liczbą złożonych wniosków w ramach naboru I rundy konkursu Dostępny Samorząd nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego w dn. 14 lutego 2020 r. (konkurs otwarty podzielony na rundy) oraz ograniczonymi zasobami kadrowymi IP, termin ogłoszenia wyników I rundy konkursu zostaje przesunięty do dn. 30 września 2020 r.

W związku z faktem, że łączna wartość założonych wniosków w I rundzie konkursu ponad ośmiokrotnie przekroczyła dostępną alokację, a tym samym prawdopodobne jest osiągniecie wymaganych limitów dla wskaźników określonych w Rocznym Planie Działania 2.18 POWER, obecnie IOK nie planuje ogłoszenia II rundy konkursu. Formalne potwierdzenie powyższej informacji zostanie podane wraz z ogłoszeniem wyników naboru I rundy.