Konkurs I 2020

Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 do oceny

03.06.2020

Instytucja Pośrednicząca informuje, że 26 maja br. o godzinie 15:00 br. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach naboru wniosków I rundy konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego 14 lutego 2020 r. (konkurs otwarty podzielony na rundy)

 

Nabór wniosków trwał od 11 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r.

 

 

W ramach I rundy konkursu złożono 178 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości  340 065 411,90 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi  340 062 306,90 zł.

 

Łączna wartość wniosków stanowi 839% zaplanowanej na konkurs alokacji (40,5 mln zł).

 

W związku z faktem, że łączna wartość założonych wniosków ponad ośmiokrotnie przekroczyła dostępną alokację, a tym samym prawdopodobne jest osiągniecie wymaganych limitów dla wskaźników określonych w Rocznym Planie Działania 2.18 POWER, w chwili obecnej IOK nie planuje ogłoszenia II rundy konkursu. Formalne potwierdzenie powyższej informacji podane zostanie wraz z ogłoszeniem wyników naboru I rundy.