Konkurs I 2020

Informacja o projekcie Ministerstwa Cyfryzacji: Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia, walidatory

01.04.2020

W związku z uwagą o przygotowywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji e-learningu, zawartą w załączniku nr 13. Zalecenia dotyczące szkoleń do regulaminu Konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 w odniesieniu do Części II Szkolenia dla koordynatorów dostępności w module 2.2 Dostępność cyfrowa, tut. Instytucja Pośrednicząca informuje:

Ministerstwo Cyfryzacji w realizowanym projekcie pozakonkursowym opracuje i udostępni następujące narzędzia:

1. Szablony stron www i BIP:

Do końca pierwszego kwartału 2021 powstanie pakiet szablonów stron internetowych, z których każdy podmiot publiczny będzie mógł wybrać najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Szablony będą utworzone dla najczęściej używanych systemów zarządzania treścią w Internecie.

2. Szkolenia w formie e-learningu:
Do końca drugiego kwartału 2021 powstanie pakiet ogólnodostępnych szkoleń w formie e-learningu dotyczący wszystkich najważniejszych aspektów dostępności cyfrowej. Szkolenia e-learningowe będą skierowane zarówno do osób publikujących treści w Internecie jak i do specjalistów tworzących strony internetowe i aplikacje mobilne.

3. Program automatycznie wykrywający błędy dostępności cyfrowej stron www:

Do końca drugiego kwartału 2021 powstanie program wykrywający błędy dostępności cyfrowej na stronach www. Narzędzie jest przewidziane jako wsparcie w badaniu dostępności cyfrowej przez specjalistów. Udostępniona będzie jednak możliwość skorzystania z tego narzędzia  każdemu, kto poda adres strony internetowej z zastrzeżeniem, że jest to jedynie częściowe, niepełne sprawdzenie.

4. Program wykrywający błędy dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych:
Do końca pierwszego kwartału 2021 powstanie narzędzie wspierające badanie dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych. Narzędzie to, które zostanie również udostępnione wszystkim użytkownikom, będzie w ograniczonym stopniu wykrywało błędy dostępności cyfrowej i wspierało specjalistów w jej sprawdzaniu.

 

 

Dalsze informacje:

Adam Pietrasiewicz

Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej

Wydział Dostępności Cyfrowej
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. 222455872  

e-mail: Adam.Pietrasiewicz@mc.gov.pl
https://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/