Konkurs I 2020

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 z dnia 30.03.2020 r.

30.03.2020

W związku z licznymi pytaniami wnioskodawców uprzejmie informujemy, że Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o wprowadzeniu do regulaminu konkursu definicji pojęcia „koordynator dostępności”. Zmiana regulaminu nastąpiła w dniu 30 marca 2020 r.

Aktualny regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11140,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html