Konkurs I 2020

Informacja o aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

18.03.2020

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER informuje o sprostowaniu oczywistych omyłek w Załączniku nr 6 Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER do Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER informuje o sprostowaniu oczywistych omyłek w Załączniku nr 6 Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER do Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20.

 

Sprostowanie omyłek dotyczy niezgodności stawek:

  • za lunch/ obiad/kolację;
  • hotel
  • kosztów noclegów pracowników

ze standardem cen i usług obowiązującym w PO WER.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminów naboru.

Aktualna treść regulaminu i załączników znajduje się na stronie internetowej: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11140,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html