Konkurs I 2020

Uwaga Zmiana terminu naboru wniosków. Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

16.03.2020

Uwaga Zmiana terminu naboru wniosków. Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemiologicznym i zgłaszanymi postulatami  ze strony Wnioskodawców dotyczącymi zmiany harmonogramu naboru wniosków w konkursie Dostępny samorząd, uprzejmie informujemy, że  Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o zmianie harmonogramu naborów w konkursie.

 

 

Nabór wniosków  w ramach I rundy konkursu odbędzie się w okresie 11-26 maja br.

 

 

Nabór wniosków w ramach II rundy konkursu został zaplanowany na okres 1-15 września br.

 

Zmianie uległ też jeden numer telefonu do kontaktu. W miejsce telefonu nr (22) 60 119 11 został wprowadzony telefon komórkowy 694 444 163.

Jednocześnie informujemy, że od 17 do 27 marca br. Instytucja Pośrednicząca przechodzi na system pracy zdalnej. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkursu będą udzielane na bieżąco. Prosimy o kierowanie pytań na adres 2.18POWER@mswia.gov.pl albo dzwonić pod numery telefonów (w godzinach 9:00-15:00):

  • 694 444 163;
  • (22) 60 155 40;
  • (22) 60 145 63.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej IP: http://www.ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11140,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html