Konkurs I 2020

Prezentacje ze spotkania z informacyjnego w sprawie naboru konkursowego Dostępny Samorząd nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

09.03.2020

Szanowni Państwo w dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie naboru konkursowego Dostępny Samorząd nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20. Poniżej znajdują się prezentacje z wygłoszone podczas spotkania.