Konkurs I 2020

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20

Poniżej znajduje się plik zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 którego celem jest wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pytania i odpowiedzi dotyczą konkursu ogłoszonego w dniu 14 lutego 2020 r. Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11144,Spotkanie-informacyjne-dla-wnioskodawcow-w-Konkursie-I-2020.html