Konkurs I 2018

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

18.09.2018

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 dotyczy wyłącznie korekty kwoty dofinansowania projektu Fundacji Promocji Gmin Polskich nr WND-POWR.02.18.00-00-0010/18 pt. Innowacyjne Miasta

Korekta kwoty dofinansowania wynika z oczywistej omyłki przy sumowaniu kwoty wkładu własnego w projekcie: kwota wkładu własnego przed zmianą 157 630 zł, po zmianie 159 660 zł. Kwota dofinansowania przed zmianą – 845 080,00 zł, kwota dofinansowania po zmianie – 843 050,00 zł.