Konkurs I 2018

aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

W związku z zakończeniem procesu oceny kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła do dofinansowania 4 nowe projekty i zaktualizowała listę rankingową.

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

 

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18, dotyczy następujących projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym:

  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, projekt pt. Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami;
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, projekt pt. Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego;
  • MTD Consulting Marcin Król, projekt pt. Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego;
  • Fundacja Promocji Gmin Polskich, projekt pt. Innowacyjne Miasta.