Konkurs I 2018

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru konkursowego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

27.02.2018

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru konkursowego nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

 

W związku z ogłoszeniem 23 lutego br. konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 Instytucja Pośrednicząca zaprasza wnioskodawców na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie założeń konkursu na podstawie dokumentacji konkursowej.

 

Spotkanie odbędzie się w 15 marca 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Syreny 32 w Warszawie, sala nr 36 (parter).   

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adres e-mail: 2.18POWER@mswia.gov.pl

 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.

 

Termin rejestracji udziału w spotkaniu upływa 13 marca 2018 r. o godzinie 15:00.

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu po stronie wnioskodawców, Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zgłoszonych z tej samej instytucji. Informacja o ewentualnym ograniczeniu liczby uczestników będzie wysyłana indywidulanie na adresy poczty elektronicznej uczestników.

 

 

PLAN SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

 

11:00 – 11:10                     Powitanie uczestników

11:10 – 11:40                     Przedstawienie założeń konkursu na podstawie

                             dokumentacji konkursowej

11:40 – 12:15                     Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie    

                                              z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych SOWA

12:15 – 13:15                     Pytania i odpowiedzi