Konkurs I 2018

Informacja o Jednostkach Samorządu Terytorialnego które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach planowanego naboru wniosków o dofinansowanie nr 1/2018

15.02.2018

W załączniku do niniejszej wiadomości znajduje się lista "Miast Średnich", które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach planowanego na I kw. 2018 roku konkursu w Działaniu 2.18 POWER. Lista jest aktualna na dzień 14.02.2018 r.