Konkurs I 2017

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17

05.09.2018

Kolejna aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17.

Kolejna aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, dotyczy projektu Formac sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna pn. Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa śląskiego, który został rekomendowany do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.

Załączniki