Konkurs I 2017

aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17

13.07.2018

Kolejna aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, dotyczy projektu Gminy Dobrzyń nad Wisłą pn. Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji, który został rekomendowany do dofinansowania po zakończeniu negocjacji z wynikiem pozytywnym.

Załączniki