Konkurs I 2015

Informacja dla wnioskodawców których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

 

Szanowni Państwo,

 

Celem ułatwienia i przyspieszenia procesu kompletowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie Instytucja Pośrednicząca, postanowiła umożliwić wnioskodawcom, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15, skorzystanie z konsultacji w zakresie przygotowywania harmonogramu płatności dla projektu. W załączonym pliku znajduje się lista pracowników IP którzy mogą służyć państwu pomocą podczas tworzenia harmonogramu. Uprzejmie proszę o kierowanie pytań do referentów wskazanych dla danego projektu.