Roczne Plany Działań

Roczny Plan Działań na rok 2020

11.02.2020

Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.18 PO WER w załączeniu przedstawia zatwierdzony Roczny Plan Działań na rok 2020. Załaczony plik jest w formacie PDF z możliwością wyszukiwania w tekście.

Załączniki