Baza ekspertów PO WER

Lista ekspertów oceniających wnioski w ramach działania 2.18 PO WER posiadających ważne certyfikaty uprawniające do dokonywania oceny projektów w ramach dzilania 2.18 PO WER

10.05.2017

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem naboru wniosków w ramach działania 2.18 PO WER Instytucja Pośrednicząca publikuje listę ekspertów którzy przekazali do IP wszystkie wymagane na dzień 17 maja 2017 r. Certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę w zakresie oceny projektów w ramach PO WER.

Lista Ekspertów uprawnionych do dokonywania oceny wniosków w ramach działania 2.18 PO WER według stanu na dzień 17 maja 2017 r.

 

Nazwisko i Imie 

Ocena w ramach 

adres poczty elektronicznej

Dąbrowska-Czaplińska Maja

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

maja-d(at)o2.pl

Janiak Maria

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

maryniaj(at)vp.pl

Kaszycki Zbigniew

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

mistrzu373(at)wp.pl

Kądziołka-Sabanty Hanna

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

haneczka(at)post.pl

Kopeć-Dźwigaj Katarzyna

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

kasia.kd(at)vp.pl

Lewandowska Katarzyna

Poprawa funkcjonowania

Administracji rządowej i samorządowej

lewandowska.katarzyna(at)interia.eu

Lewińska Kamilla

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

kwojtaszewska1(at)wp.pl

Mojsa Witold

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

w.mojsa(at)wp.pl

Mosoń Zbigniew

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

zastepcaburmistrza(at)swierzawa.pl

Tyc Andrzej

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

atyc(at)o2.pl

Wojciech Gołąb

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

wgolab(at)gmail.com 

Jadwiga Silarska

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

jadwiga.silarska(at)gmail.com

Elżbieta Zielińska

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

relik(at)interia.pl

Sławomir Wysocki 

 

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

swysocki(at)qbase.pl

 

Elżbieta Kocon

 

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

ekocon(at)op.pl

 
Marek Lewiński 

 

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

mareklew(at)poczta.fm

 

Iwona Serbeńska

 

Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

iserbenska(at)gmail.com