Ewaluacja

Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego 2017.

06.02.2018

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnich miesiącach 2017 roku firma EU-Consult sp. z o.o przeprowadziła badanie pn. Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego 2017, którego celem jest dostarczanie wiedzy dotyczącej zmian w rozwoju instytucjonalnym zachodzącym w jednostkach samorządu terytorialnego.