Aktualności działanie 2.18 PO WER

Komunikat KE na temat działań związanych z wychodzeniem z kryzysu

17.06.2020

Udostępniamy komunikat dostępny na Profilu FB MFIPR: https://www.facebook.com/FunduszeUE/photos/a.447623828621366/3191150657601989/?type=3&theater

 "Naszym priorytetem jest szybkie otrząśnięcie się z szoku wywołanego kryzysem związanym z koronawirusem, tak aby nikt nie pozostał w tyle” - powiedział Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, Nicolas Schmit.

Wspólnie stawiamy czoła najważniejszym wyzwaniom! Do tej pory 13,4 mld zł z #FunduszeUE zostało zagospodarowane w Polsce ???????? na działania antywirusowe i antykryzysowe.

Komisja Europejska przedstawia kolejne rozwiązania dla wspólnego wychodzenia z kryzysu - są to m.in. pieniądze kierowane na ochronę miejsc pracy oraz wspieranie zielonego i cyfrowego społeczeństwa sprzyjającego włączeniu i takiej samej gospodarki.

Więcej tutaj
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9686
#UniaEuropejska #PolskawUE