Aktualności działanie 2.18 PO WER

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020

06.03.2020

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020 organizowanego przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2020 r. Zapraszamy do udziału w konkursie byłych i obecnych beneficjentów, których działania wyróżniają się i mają największy potencjał we wskazanych niżej obszarach.

 

 

Tegoroczne  kategorie konkursowe to:

 

  1. Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy (Industrial Transition for a smart Europe).
  2. Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy (Circular Economy for a Green Europe).
  3. Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Skills and education for a digital Europe)
  4. Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich (Citizens engagement for cohesive European Cities).
  5. Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie Interregu (Youth empowerment for cooperation across borders           - 30 years of Interreg).


Zwycięzcy oprócz REGIOSTARS Awards 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.


Najważniejsze zasady:

  1. Aplikacje mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej,
  2. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r.

Istnieje możliwość zgłoszenia projektu, który wcześniej aplikował już do konkursu. Aplikacje należy przesyłać online wyłącznie poprzez stronę internetową: https://www.regiostarsawards.eu.  

 

Szczegóły oraz poradnik z dodatkowymi informacjami na temat konkursu REGIOSTARS 2020 znajdą Państwo na stronie KE: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards.

Informacja na temat konkursu opublikowana jest na Portalu Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zglos-swoj-projekt-do-europejskiego-konkursu-regiostars-2020

 

oraz na FB:

https://www.facebook.com/FunduszeUE/photos/a.447623828621366/2968583413192049/?type=3&theater